Strona główna | Pracownicy | Kontakt |            
 Nasz adres

Środowiskowy Dom
Samopomocy  
im. Wernera Kenkel

Pl. 21 Października 4
64-140 Włoszakowice
tel. 65-5370-125

sds@wloszakowice.pl

 Pracownie

Zachowań społecznych

Informatyczna

Muzyczno-teatralna

Gospodarstwa domowego


Pracownia rękodzieła artystycznego

Praktyczno-techniczna

Krawiecko-dziewiarska

Pracownia rehabilitacji ruchowej

 Z życia ŚDS
 Galeria

BIP
  SERDECZNIE WITAMY  NA  STRONACH ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Wernera Kenkel we Włoszakowicach działa od października 2005r. i jest ośrodkiem wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, realizującym zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenia     Ministra   Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Placówka mieści się przy Placu 21 Października 4 w budynku będącym własnością Gminy Włoszakowice.


ŚDS
jest placówką pobytu dziennego - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z terapii zajęciowej w ŚDS może korzystać 30 osób.

Przybliżając założenia ŚDS-ów rozwiniemy nazwę tego typu placówek:

 • Środowiskowy - czyli zlokalizowany i działający na określonym obszarze, mający na celu włączenie podopiecznych w życie społeczne;
 • Dom - czyli miejsce przyjazne, znane, dające pomoc i oparcie;
 • Samopomocy- czyli starający się swoim działaniem wyrobić umiejętności wzajemnej pomocy, pomagający w tworzeniu grup wsparcia dla uczestników i ich rodzin.

Celem działalności naszego Domu jest kompensowanie niepełnosprawności poprzez zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne obejmujące:

 • treningi w zakresie samoobsługi i zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • rozszerzanie umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 • stwarzanie warunków do aktywnego funkcjonowania, samorealizacji, rozwijania zainteresowań,
 • uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,
 • wspieranie uczestników i ich rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
 • integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi.

    Pierwszoplanową formą pracy w ŚDS jest terapia zajęciowa, która prowadzona jest zgodnie z harmonogramem i planem pracy. W ramach terapii prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, teatralne, rękodzielnicze, informatyczne, komunikacji społecznej, które odbywają się w wyposażonych tematycznie pracowniach.

Zakres i poziom świadczonych form pracy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników na podstawie opracowanych przez kadrę Indywidualnych Programów Postępowania Wspierająco - Aktywizującego (IPPWA). Placówka zatrudnia kadrę wyróżniającą się odpowiednimi predyspozycjami do pracy z osobami niepełnosprawnymi, są to głównie młode osoby z wykształceniem wyższym, które systematycznie podwyższają swoje kwalifikacje na szkoleniach, warsztatach oraz studiach podyplomowych. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Oprócz stałych indywidualnych spotkań z psychologiem, uczestnicy korzystają także z terapii logopedycznej u p. Adrianny J. oraz p. Joanny G. , które ukończyły podyplomowe studia logopedyczne. 

Poza terapią zajęciową każdy uczestnik ma możliwość udziału w:
 • wycieczkach edukacyjnych, 
 • imprezach rekreacyjnych, 
 • wyjazdach o charakterze kulturalnym (kino, teatr, opera), 
 • spotkaniach integracyjnych w ramach współpracy z innymi placówkami.Zapraszamy do Naszego Domu
tu Ci każdy może pomóc.
Zajęcia są "wdechę"
wygonisz w kąt "deprechę".
Poznasz kumpli i dziewczęta,
a buzia Twoja będzie znowu uśmiechnięta.

www.wloszakowice.pl