Aktualności

Każdego roku Wielki Tydzień wypełniony mamy zajęciami integracyjnymi, które pomagają nam dobrze przeżyć ostatnie dni przed Wielkanocą.

Dzień rozpoczęliśmy od teoretycznego wprowadzenia w tematykę zajęć,

19 marca pani Beata zorganizowała dla nas turniej Boccia.

Tegoroczne obchody Dnia Kobiet połączyliśmy z obchodami Dnia Mężczyzny.

28 lutego pani Beata zorganizowała dla nas Turniej Cymbergaja, a który z kolei, to my już nie pamiętamy.

Strona 1 z 36