1,5% podatku

 

 

Fundacja 

"JESTEŚMY-WIĘC POMAGAMY"

została w dniu 03.01.2006 zarejestrowana

w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja

pożytku publicznego. Nasza działalność ma na celu

wspomaganie ludzi potrzebujących pomocy oraz osób

niepełnosprawnych. Na terenie gminy dzięki naszemu

wsparciu funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy

we Włoszakowicach. Wspieramy również inicjatywy

podejmowane przez gminy Ośrodek Pomocy

Społecznej we Włoszakowicach oraz Stowarzyszenie

"Caritas".

Przekazując 1,5% podatku dochodowego od osób

fizycznych możecie Państwo za pośrednictwem

Fundacji podać pomocną dłoń ludziom będącym

w potrzebie.

Nr KRS: 0000237816

Cel szczegółowy: Środowiskowy Dom Samopomocy

Z góry dziękujemy za wsparcie!