Rodo

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Wernera Kenkel
Pl. 21 Października 4, 64-140 Włoszakowice
tel. 65 537 01 25 lub 501 953 731
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach jest p. Barbara Dąbkowska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a,b,h,j RODO w celu realizacji zadań statutowych i wynikających z regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach, a w szczególności w celu świadczenia usług wynikających z decyzji wydanych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.
4. Zakres przetwarzanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w szczególności w zakresie obsługi finansowo-księgowej, informatycznej, prawnej) oraz podmiotom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa (w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym).
6. Okresy przetwarzania (w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są przez Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwa ze Środowiskowym Domem Samopomocy we Włoszakowicach oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
8. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa i jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. W pozostałych przypadkach może mieć charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach.
9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
10. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.