Strona głównaPracownicy| Kontakt |
 Nasz adres

Środowiskowy Dom
Samopomocy  
im. Wernera Kenkel

Pl. 21 Października 4
64-140 Włoszakowice
tel./fax 65-5370125
fax.655370101
655370101@fax2mail.tp.pl

sds@wloszakowice.pl

 Pracownie

Zachowań społecznych

Informatyczna

Muzyczno-teatralna

Gospodarstwa domowego


Pracownia rękodzieła artystycznego

Praktyczno techniczna

Krawiecko-dziewiarska

Pracownia rehabilitacji ruchowej

 Z życia ŚDS
 Galeria
  PRACOWNIA ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH


l


Cele:

 • Wzbogacanie wiedzy ogólnej
 • Rozwijanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym
 • Poznawanie lokalnych punktów usługowych, instytucji użyteczności publicznej, środków transportu,
 • Nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się telefonem,
 • Przygotowywanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym,
 • Rozwijanie samodzielności,
 • Kształtowanie kompetencji społecznych,
 • Rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji,
 • Rozwój funkcji poznawczych,
 • Usprawnienie percepcji wzrokowej, słuchowej, funkcji manualnych,
 • Doskonalenie umiejętności zachowania się w miejscach użyteczności publicznej (restauracje, kino, teatr itp.)


Prace warsztatowe:

 • obserwacja otaczającego świata,
 • wypełnianie pism urzędowych, itp.
 • czytanie prasy lokalnej i krajowej,
 • wizyty w urzędach i miejscach publicznych,
 • uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym środowiska lokalnego,
 • ćwiczenia w wypowiadaniu się, wygłaszaniu opinii,
 • gry i zabawy rozwijające spostrzegawczość, koncentrację, uwagę i pamięć,
 • opieka nad działką rekreacyjno-ogrodniczą – elementy hortiterapii

www.wloszakowice.pl