Strona główna | Pracownicy| Kontakt |
 Nasz adres

Środowiskowy Dom
Samopomocy  
im. Wernera Kenkel

Pl. 21 Października 4
64-140 Włoszakowice
tel./fax 65-5370-125
fax.655370101
655370101@fax2mail.tp.pl

sds@wloszakowice.pl

 Pracownie

Zachowań społecznych

Informatyczna

Muzyczno-teatralna

Gospodarstwa domowego


Pracownia rękodzieła artystycznego

Praktyczno-techniczna

Krawiecko-dziewiarska

Pracownia rehabilitacji ruchowej

 Z życia ŚDS
 Galeria
  PRACOWNIA  INFORMATYCZNA

i

CELE:
 • Zapoznanie się ze sprzętem komputerowym oraz multimedialnym
 • Poznanie, nauka i poszerzanie znajomości systemu Windows XP 
 • Nabywanie umiejętności obsługi sprzętu komputerowego (klawiatura, myszka, monitor, napęd CD,) oraz przyswajanie pojęć z tej dziedziny.
 • Zdobywanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych takich jak, Edytor tekstu, Paint, Corel, Publischer
 • Nauka obsługi sprzętu (komputer, drukarka, aparat, kserokopiarka, laminator, bindownica, niszczarka)
 • Wpajanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci.
 • Rozwijanie sprawności manualnych, spostrzegania, myślenia przyczynowo – skutkowego, pamięci oraz wyobraźni poprzez wykorzystanie komputerowych gier edukacyjnych.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzony sprzęt.
 • Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody poprzez prace na ogrodzie oraz realizację programu edukacji ekologicznej.

PRACE WARSZTATOWE:    

Wykonujemy:
 • zaproszenia
 • kartki okolicznościowe
 • plakaty
 • ulotki, pisma informacyjne
 • śpiewniki okolicznościowe
 • kalendarze
Pracujemy nad:
 • tworzeniem gazetki informacyjnej ŚDS-u
 • tworzeniem archiwum fotograficznego
 • przygotowywaniem materiałów prasowych do gazety "Nasze Jutro"
 • prowadzeniem strony internetowej, galerii zdjęć,
 • wspieramy pracownię zachowań społecznych w pracy nad naszym ogrodem


www.wloszakowice.pl