Strona główna |  Pracownicy | Kontakt |
 Nasz adres

Środowiskowy Dom
Samopomocy  
im. Wernera Kenkel

Pl. 21 Października 4
64-140 Włoszakowice
tel. 65-5370-125
fax.655370101
655370101@fax2mail.tp.pl

sds@wloszakowice.pl

 Pracownie

Zachowań społecznych

Informatyczna

Muzyczno-teatralna

Gospodarstwa domowego


Pracownia rękodzieła artystycznego

Praktyczno-techniczna

Krawiecko-dziewiarska

Pracownia rehabilitacji ruchowej

 Z życia ŚDS
 Galeria
 Z OSTATNIEJ CHWILI...


Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
że może z niej uczynić Betlejem.
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,
że może przyjąć nowonarodzoną miłość...
Do tego wystarczy wiara i nadzieja,
a miłość przyjdzie sama.

Spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia
w rodzinnej atmosferze
życzą:

 

Uczestnicy i pracownicy ŚDS

k
Szanowni Państwo
Rodzice i Opiekunowie uczestników ŚDS
we Włoszakowicach


W dniu 23.10.2020 po godzinie 16:00 została opublikowana decyzja Wojewody Wielkopolskiego o czasowym zawieszeniu działalności Środowiskowych Domów Samopomocy
z dniem 26.10.2020 do odwołania.

 

Wiadomość przekazałam Państwu telefonicznie (24. i 25.10). Dziękuję bardzo za zrozumienie sytuacji. Terapeuci będą pozostawać w kontakcie z uczestnikami drogą e-mail lub telefonicznie. Proszę śledzić na bieżąco naszą stronę internetową.

W razie potrzeby służymy pomocą i wsparciem w formie teleporady w godzinach 11:00-14:00 pod numerem telefonu ŚDS 65 5370-125, kom. 501 953 731.

W sytuacjach nagłych proszę o bezpośredni kontakt ze mną.


Pozdrawiam i życzę zdrowia!

Mariola Żołędziejewska
Kierownik ŚDS Włoszakowice

j
WAŻNE


W dniu 22.10.2020r. otrzymaliśmy z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego najnowsze rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego, w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.
Proszę o zapoznanie się z załączonymi rekomendacjami
i bezwzględne ich przestrzeganie w zakresie dotyczącym uczestników ŚDS.

Zdrowie nas wszystkich zależy od odpowiedzialnej postawy
i niebagatelizowania faktu rosnącego zagrożenia.


Pozdrawiam i życzę zdrowia!

Mariola Żołędziejewska
Kierownik ŚDS Włoszakowice


k

    Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania placówki oraz bezpieczeństwo sanitarne uczestników i kadry jest zależne także od Państwa odpowiedzialnej postawy, dlatego apeluję o zapoznanie się z załączonymi wytycznymi i ich bezwzględne przestrzeganie.
Wytyczne dla rodziców/opiekunów uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach
w związku z pandemią Covid-19

1.    Uczestnik ŚDS może wziąć udział w zajęciach terapeutyczno – rehabilitacyjnych tylko, jeśli jego stan zdrowia oraz stan zdrowia domowników nie budzi zastrzeżeń w warunkach pandemii.

2.    Należy wyposażyć uczestnika ŚDS w osobiste przybory konieczne do treningów higienicznych. Dla wszystkich uczestników: kubek, szczoteczka i pasta do mycia zębów, grzebień lub szczotka do włosów. Dla uczestnika korzystającego z prysznica należy dodatkowo dołączyć żel pod prysznic, ręcznik, dezodorant oraz bieliznę na zmianę. Tak przygotowane zestawy najlepiej zapakować w plecak, który uczestnik otrzymał w paczce świątecznej z Fundacji w 2018r. (plecaki powinny być oznakowane w celu identyfikacji właściciela – np. brelok z wpisanym imieniem i pierwszą literą nazwiska przyczepiony do suwaka).

3.    Każdy uczestnik powinien być zaopatrzony w śniadanie zapakowane do szczelnie zamkniętej śniadaniówki (przypominamy, że uczestnicy otrzymali takie śniadaniówki w paczkach świątecznych w 2019r.). Śniadaniówki należy opisać najlepiej imieniem i pierwszą literą nazwiska.

4.    Na rodzicach/opiekunach spoczywa odpowiedzialność za zdyscyplinowanie uczestnika do wykonywania poleceń pracowników ŚDS, w szczególności dotyczących zachowania dystansu społecznego.

5.    W czasie trwania pandemii obowiązuje zakaz przynoszenia przez uczestników do ŚDS jakichkolwiek zbędnych przedmiotów z domu, w szczególności telefonów komórkowych, maskotek itp.
    Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wyjaśnienia swoim dzieciom/podopiecznym     przyczyn stosowania ścisłych nakazów sanitarnych związanych z pandemią.

6.    Należy zadbać o właściwy wizerunek zewnętrzny uczestnika: czystość ciała i odzieży, codzienna zmiana bielizny.

7.    Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do kontrolowania stanu higienicznego maseczki używanej przez uczestnika podczas transportu busem.

8.    Należy regularnie przypominać swoim dzieciom/podopiecznym o podstawowych zasadach higieny w czasie pandemii: unikanie dotykania nosa, oczu i ust; częste mycie rąk z użyciem mydła; powitanie bez podawania ręki; zasłanianie twarzy podczas kichania i kasłania.

    Rodzicu/opiekunie pamiętaj! Ty także powinieneś je stosować, bo Twoje    dziecko/podopieczny uczy się przez obserwację dobrego przykładu.- Ankieta  (POBIERZ)

- Oświadczenie  (POBIERZ)
Pozdrawiam i życzę zdrowia !

Mariola Żołędziejewska
Kierownik ŚDS we Włoszakowicach


„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi”
Jan Paweł II

Fundacja
"JESTEŚMY WIĘC POMAGAMY"

została w dniu 03.01.2006  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego. Nasza działalność ma na celu wspomaganie ludzi potrzebujących pomocy oraz osób niepełnosprawnych. Na terenie gminy dzięki naszemu wsparciu funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach. Wspieramy również inicjatywy podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach oraz Stowarzyszenie "Caritas".

Przekazując 1% podatku dochodowego od osób fizycznych możecie Państwo za pośrednictwem Fundacji podać pomocną dłoń ludziom będącym w potrzebie.


Nr KRS: 0000237816

Cel szczegółowy : Środowiskowy Dom Samopomocy

Z góry dziękujemy za wsparcie
    www.wloszakowice.pl