Muzyczno teatralna

161223236 189833049282675 6107359476736665287 n

 

Głównym celem działalności pracowni teatralno-muzycznej jest rozwijanie zdolności muzycznych i teatralnych naszych uczestników.

Aktywizowanie do podejmowania działań w zakresie ruchu scenicznego, (przezwyciężanie lęków, napięć, stresu) oraz autoprezentacji swoich umiejętności.

Ze względu na zespołowy sposób realizacji zajęć (wspólne muzykowanie, występy aktorskie) program pracowni uczy wzajemnej tolerancji, akceptacji, cierpliwości, wytrzymałości oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i umiejętność wzajemnej współpracy w grupie.

 

Zadania te pracownia realizuje poprzez:
 
  • muzykowanie głosem (wspólne śpiewanie piosenek w oparciu o poznany repertuar muzyczny, ćwiczenia aparatu głosowego, mowy i dykcji),
  • wspólne muzykowanie z wykorzystaniem instrumentów muzycznych,
  • zajęcia ruchowe przy muzyce (zabawy muzyczno-ruchowe, tańce integracyjne, elementy zumby fitness),
  • zajęcia relaksacyjne – ćwiczenia relaksacyjne, odtwarzanie nagrań z muzyką relaksacyjną;
  • opracowywanie scenariuszy przedstawień;
  • naukę ruchu scenicznego (teatroterapia, choreoterapia), mowę ciała, pracę nad mimiką twarzy i gestykulacją,
  • wykorzystywanie nabytych umiejętności na scenie – udział w wydarzeniach artystycznych, występy dla zaprzyjaźnionych placówek i uczestników ŚDS