Zachowań społecznych

160392144 425666865162622 7974926593779806094 n

 

Cele:

 • wzbogacanie wiedzy ogólnej
 • rozwijanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym
 • poznawanie lokalnych punktów usługowych, instytucji użyteczności publicznej
 • nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się telefonem
 • przygotowywanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym
 • rozwijanie samodzielności
 • kształtowanie kompetencji społecznych
 • rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji
 • rozwój funkcji poznawczych
 • usprawnienie percepcji wzrokowej, słuchowej, funkcji manualnych
 • doskonalenie umiejętności zachowania się w miejscach użyteczności publicznej (restauracje, kino, teatr itp.)

 

Prace warsztatowe:

 • obserwacja otaczającego świata
 • czytanie prasy lokalnej i krajowej
 • wizyty w urzędach i miejscach publicznych
 • uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym środowiska lokalnego
 • ćwiczenia w wypowiadaniu się, wygłaszaniu opinii
 • gry i zabawy rozwijające spostrzegawczość, koncentrację, uwagę i pamięć
 • opieka nad działką rekreacyjno-ogrodniczą – elementy hortiterapii