Pracownia informatyczna

IMG 5983

 

CELE:

 • zapoznanie się ze sprzętem komputerowym oraz multimedialnym
 • poznanie, nauka i poszerzanie znajomości systemu Windows
 • nabywanie umiejętności obsługi sprzętu komputerowego (klawiatura, myszka, monitor, napęd CD,) oraz przyswajanie pojęć z tej dziedziny
 • zdobywanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych takich jak, Edytor tekstu, Paint, Corel, Publischer
 • nauka obsługi sprzętu (komputer, drukarka, aparat, kserokopiarka, laminator, bindownica, niszczarka)
 • wpajanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci.
 • rozwijanie sprawności manualnych, spostrzegania, myślenia przyczynowo – skutkowego, pamięci oraz wyobraźni poprzez wykorzystaniekomputerowych gier edukacyjnych.
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzony sprzęt.
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody poprzez prace na ogrodzie oraz realizację programu edukacji ekologicznej

 

 

PRACE WARSZTATOWE:

 • wykonywanie zaproszeń na różne uroczystości organizowane w naszym Domu
 • drukowanie życzeń do ręcznie robionych kartek okolicznościowych
 • przygotowywanie śpiewników okolicznościowych 
 • tworzenie gazetki ściennej "Spotkania integracyjne w naszym Domu"
 • prowadzenie archiwizacji zdjęć oraz filmów z działalności ŚDS
 • przygotowywanie materiałów prasowych do gazety "Nasze Jutro"
 • prowadzenie strony internetowej, galerii zdjęć,
 • współpraca z pracownią zachowań społecznych w pracy nad naszym ogrodem