15.06.2023 Wybory Rady Domu

15 czerwca 2023 r. w naszym Domu odbyły się wybory do Rady Domu na kolejną 2-letnią kadencję.

 W wyborach postanowiło wystartować 4 kandydatów: Agnieszka, Piotr K., Daniel i Mariusz, którzy w ostatnich tygodniach przygotowali plakaty z programami wyborczymi i zachęcali kolegów i koleżanki do głosowania. Odbyło się również głosowanie na opiekuna Rady Domu, którym w obecnej kadencji była pani Paulina. Można było oddać swój głos na panie: Bernadettę, Monikę, Paulinę lub Aleksandrę. Wszystkie kandydatki i kandydaci byli bardzo podekscytowani i z niecierpliwością czekali na wyniki wyborów. Nad prawidłowością głosowania czuwała komisja wyborcza w składzie: pani Małgosia, pani Adrianna i pani kierownik. Po oddaniu głosów przez wszystkich obecnych uczestników, komisja podliczyła je i sporządziła protokoły, które odczytała przewodnicząca komisji, czyli pani Małgosia. Ostatecznie z racji 4-osobowego składu Rady wszyscy kandydaci zostali jej członkami, a przewodniczącym Rady Domu został Mariusz, który uzyskał największą liczbę głosów. Natomiast opiekunem Rady Domu na kolejną kadencję została ponownie wybrana pani Paulina. Pozostałe funkcje członków Rady zostaną przydzielone podczas pierwszego powyborczego spotkania. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz naszego Domu👏😃